Organizujemy atrakcyjne wycieczki po Wrocławiu
ekologicznymi pojazdami.

Средство транспорта

Т
Р
А
С
С
Ы

Tрасса 1 1ч.

Tрасса 2 1ч. 40 мин.

Tрасса 3 2ч. 30 мин.

Tрасса 4 2ч.

Stare Miasto + Ostrów Tumski
(Старый Город – Тумский Остров)

Strare Miasto, Ostrów Tumski + Hala Stulecia
(Старый Город,
Тумский Остров- Зал
Столетия)

Stare Miasto, Ostrów Tumski, Hala Stulecia + Opera, Dzielnica Czterech Wyznań
(Ст. Город,Тумский Остр, Зал Стол.,Опера,Район 4 Вероисп.)

Zabytkowy Wrocław Nocą + Mosty i 9 Fontann
(Старин. Вроцлав Ночью
-Мосты и9 фонтанов)

Мелекс - дo 5
человек

150 зл 230 зл 300 зл 250 зл

Цена проезда – экскурсия до 5 человек
(Meлекс)

Более 5 человек

30 зл 45 зл 60 зл 50 зл

Цена за 1 участника –экскурсия более чем 5 человек
(Meлекс 8-местный, Meлекс 5- или 8-местный с 8- местным прицепом или 14- местный автобус )

We were the first

Our company initiated melex eco- tourism in Wroclaw.

We have been on the market since 01.05.2007

    Jerzy Cegiełka  +48 605 674 592
    Krzysztof Cegiełka +48 663 222 660
   

 biuro@ekotur.wroclaw.pl